ZAMANDA YOLCULU?A CIKIYORUZ

Trendlerin donguselli?ini 1920'lerin modas? ile inceliyoruz...

Yazan: Arya Savas


Modan?n donguselli?i, modan?n surekli olarak gecmisten ilham almas? ve eski trendlerin yeniden populer hale gelmesi anlam?na gelir. Trend ve podyum analizleri yaparken Bi Kutu Kombin stilistleri olarak bu terimden s?kca bahsediyoruz. Bu dongusellik, moda dunyas?n?n surekli olarak yenilenen ve evrilen bir alan oldu?unu gosterir. Moda; kulturel, toplumsal ve tarihsel etmenlerle sekillenir ve bu etmenlerin de?ismesiyle birlikte moda trendleri de surekli olarak de?isir. Bunun yan? s?ra, gecmisten ilham al?narak tasarlanan ve yeniden yorumlanan tasar?mlar, modan?n surekli bir dongusu oldu?unu gosterir.

Bu konuyu daha detayl? incelemek ad?na yeni serimizde moda tarihini inceliyor olaca??z. Kad?n giyiminde devrimlerin yarat?ld???, cinsiyet normlar?n?n yok edilerek ''unisex'' giyimin ilk ad?mlar?n?n at?ld??? ve moda tarihine Coco Chanel ve Josephine Baker gibi bircok moda ikonunu kazand?ran 1920'lerin trendleri ile basl?yoruz. 

   

Kaynak: Pinterest, Magnolia Box

K?sa Etekler

1920'ler, kad?n modas?nda onemli bir donusumu temsil eder. O donemde diz hizas?nda veya daha da k?sa olan etekler s?kca goruluyordu. Gunumuzde de mini etekler ve elbiseler, kad?n giyiminde s?kca goruluyor ve klasik bir tarz olarak kabul ediliyor.

Sessiz Luks

Coco Chanel'in etkisiyle 1920'lerde populer hale gelen sade ve s?k tasar?mlar, gunumuzde de moda dunyas?nda onemli bir yer tutuyor. Minimalist tarz, temiz cizgiler ve zarif detaylar ''sessiz luks'' ad? alt?nda moda tasar?mlar?nda s?kca kullan?l?yor.

Duz Siluetler

1920'lerin modas?nda, daha onceki y?llardan farkl? olarak daha duz siluetler moda oldu. Bu genellikle "buyu bozan" olarak adland?r?lan bir tarz? temsil eder.

Kad?nlar icin Pantolonlar

1920'lerde, kad?nlar da pantolon giymeye baslad? ve bu durum toplumsal cinsiyet normlar?nda bir de?isikli?in isaretiydi. Kad?nlar icin pantolon giyme normlar?n?n de?isimi gunumuzde de kad?n giyiminde bir devrim niteli?i tas?yor. Kad?nlar art?k is hayat?nda, gunluk hayatta ve ozel etkinliklerde pantolonlar? tercih edebiliyor ve bu tercih cinsiyet normlar?na kars? bir durusun ifadesi olarak kabul ediliyor.

F?rf?rlar ve Dantel Detaylar

Kad?n elbiselerinde, ozellikle de aksam elbiselerinde f?rf?rlar ve dantel detaylar s?kca goruluyordu. Gunumuzde bu detayla romantik ve feminen tarz olusturmak icin s?kca kullan?l?yor.

Basa Sapkalar

Kad?nlar, genellikle baslar?na uygun renk ve tarzda sapka takarlard?. Bu sapkalar, genellikle genis kenarl? veya basa oturan tarzdayd?.

?nci Tak?lar

?nci kolyeler ve kupeler, 1920'lerin populer tak?lar? aras?ndayd?. Gunumuzde hala inci kolyeler, kupeler ve bilezikler, s?kl?k ve zarafetin simgesi olarak kabul ediliyor. Ayr?ca zamans?z durusu ile kapsul  dolab?nda mutlaka bulunmas? gereken aksesuarlar listesinin bas?nda yer al?yor.

Bob Sac Kesimi

1920'lerin en ikonik sac kesimi olan "bob" kesimi, kad?nlar aras?nda oldukca populerdi. Bu kesim k?sa sacl? ve genellikle dumduz veya hafif dalgalarla sekillendirilmis bir kesimdir. "Bob" sac kesimi, gunumuzde de kad?nlar aras?nda yayg?n olarak tercih edilen bir stildir. Duz, asimetrik veya katl? bob kesimleri, modern ve s?k bir gorunum sunar.

Art Deco Etkisi

1920'lerin modas?nda; sanat dekorasyonunun etkisiyle, geometrik desenler ve modern tasar?mlar da s?kca goruluyordu. 1920'lerin sanat dekorasyonundan esinlenen art deco tarz?; gunumuzde moda, ic tasar?m ve mucevherat gibi bircok alanda etkisini surduruyor. 

        

    Kapak Gorseli Kaynak: Vogue

    Bize kendinden bahset, tam sana gore bir kombin gonderelim