ST?L REHBER? #1

Yepyeni serimiz; Stil Rehberi kars?nda!

Hem kendini daha iyi tan?man hem de icinde kendin gibi hissedebilece?in bir tarz yaratabilmen ad?na art?k stilistlerimiz seni farkl? tarzlarla bulusturuyor olacak. Bugunun farkl? stilleri renk kombinasyonlar? uzerinden: monokrom, canl? ve analog renk armonisi.

Gunumuzde moda kendimizi ifade edebilece?iniz en guclu araclardan bir tanesi. Yeni birileriyle tan?s?rken veya farkl? bir ortama girdi?imizde kurdu?umuz ilk iletisim d?s gorunusumuzle basl?yor. Giyim tarz?m?z ic dunyam?z? yans?tmak icin kulland???m?z bir arac haline gelebiliyor. ?steyen herkes kendine uygun bir giyim tarz? yaratabilir. Kisisel tarz?m?z/stilimiz dedi?imiz sey zamanla de?isiyor ve farkl?las?yor. ?cinde en rahat ve kendimiz gibi hissedebilece?imiz favori parcalar?m?z veya stillerimiz de bizimle birlikte de?isip sekillenebilir.

Hadi gel bize ilham olabilecek bu farkl? stillere goz atal?m!


Monokrom Giyim

'`Mono?' kelimesi ``tek??, krom ise ``renk?? demektir. Monokrom, moda dunyas?nda bastan asa?? tek renk veya yak?n tonlarda kombin yap?lmas? anlam?na gelir. K?sa zamanda cabas?z ve s?k bir kombin olusturmak isteyenlerin s?kca tercih etti?i bir stildir. Eforsuz bir s?kl?k yaratmak icin kolayl?kla kullan?labilecek bir teknik. 


Canl?

Her rengin kendine ozgu bir enerjisi oldu?unu, ve psikoloji ile ba?lant?s?n? onceki yaz?lar?m?zda konusmustuk. Hayat?nda daha fazla pozitif enerji ve nese istiyorsan canl? renkler tam arad???n sey! Cok fazla canl? renkleri tercih eden biri de?ilsen canta ve ayakkab? gibi kucuk parcalarla tarz?na adapte etmeye baslayabilirsin.


Analog Renk Armonisi

Analog renk armonisi modas?, renk cark?nda birbirine yak?nl?k ve uygunluk gosteren renkler ile olusturulan kombinlerdir. Rengarenk bir kombin olustururken secti?iniz parcalar?n birbirinin tonlar?n? icermesiyle renkler aras?nda yumusak ve uyumlu bir gecis sa?lan?r. Analog renk armonisini kullanarak gun icinde nas?l hissetti?ini de kolayca yans?tabilirsin. Kombininde s?cak renkleri tercih edersen enerjik ve dikkat cekici bir etki b?rakabilir, so?uk renkler tercih edersen daha dura?an ve dingin bir etki yaratabilirsin.


Kaynak: Pintrest

Bize kendinden bahset, tam sana gore bir kombin gonderelim